รายการอัพเดต


  • เพิ่มปั้มไลค์โพสต์ แบบ Reaction
  • เพิ่มปั้มไลค์เพจ
  • เพิ่มปั้มติดตาม
  • อัพเดตเมื่อ 30/09/2560
  • แก้ไขปั้มแชร์ใหม่
  • อัพเดตเมื่อ 10/10/2560
  • เพิ่มวิธีการใช้งานแบบวิดีโอ
  • อัพเดตเมื่อ 12/10/2560